Odlehčovací služby pro seniory

Odlehčovací služby pro seniory

Odlehčovací služba - pobytové sociální zařízení

Oblastní spolek Českého Červeného kříže Brno provozuje pobytové sociální zařízení pro seniory podle §44 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

Zařízení se nachází v klidné, původní zástavbě rodinných domů v brněnské městské části Slatina. Služba je poskytována ve dvoupodlažním domě uprostřed zahrady. K dispozici je klientům odpočinková zóna s altánem a venkovním posezením. Přízemí budovy klientům nabízí společenskou místnost s jídelnou sloužící nejen ke stravování, ale i k posezení a setkávání. Součástí je TV kout s mini knihovnou.  Kromě dominantních společenských prostor se v přízemí budovy nalézá centrální prostorná koupelna a 2x samostatné WC. Přístup do patra umožňuje klientům výtah se vstupem ze společenské místnosti. Maximální kapacita zařízení je 11 klientů, kterým je k dispozici celkem 8 pokojů, přičemž v přízemí se nachází 3 pokoje jednolůžkové a 1 pokoj dvoulůžkový. V patře potom 2 dvoulůžkové, 2 jednolůžkové pokoje a 2x WC. Bezbariérovost interiéru i exteriéru je samozřejmostí.

K naplňování potřeb našich klientů přistupujeme s respektem, ruku v ruce s laskavou péčí a maximální podporou.

Naším cílem je spokojený klient.

Posláním odlehčovací naší služby:

Posláním je poskytování služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Poskytování časově omezené pobytové sociální služby seniorům, občanům se zdravotním postižením, kterým jinak zajišťuje podporu a péči rodina. Služba je určena na přechodnou dobu, kdy podporu a péči není rodina schopna sama zajistit (např. v době nezbytného odpočinku nebo nemoci, rekonstrukce místa pobytu, atd.), nebo v čase nutném kvalitně, bezpečně a smysluplně překlenout příjemcům této služby dobu čekání na umístění do jiného zařízení sociální péče (např. do domova pro seniory).

Cílem odlehčovací služby:

Cílem je poskytování ubytování, stravy a potřebné péče seniorům, občanům se zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost, na časově omezenou dobu. Poskytování odborné podpory a pomoci pro udržení nebo zvýšení fyzických a psychických schopností uživatelů OS a poskytování podpory a péče odpovídající individuálním potřebám uživatelů OS kvalifikovaným personálem.

Cílová skupina uživatelů:

Cílovou skupinou uživatelů jsou osoby, které pro svůj nepříznivý zdravotní stav nemohou zůstat ve vlastní domácnosti, nebo domácnosti svých blízkých a jejichž potřeby nelze zajistit terénní pečovatelskou službou. Umožňuje osobám, pečujícím o seniory čerpat dovolenou, lázeňskou péči, léčení, rekonstrukci a adaptaci bytu a podobně až po dobu 3 měsíců.

Zařízení slouží i osobám na doléčení a rekonvalescenci po propuštění ze zdravotnického zařízení, nebo těm, kdo čekají na umístění do domova pro seniory.

OS je určena osobám s chronickým kompenzovaným onemocněním, s chronickým duševním onemocněním (ranná až střední stadia – kompenzovaná), s kombinovaným postižením, tělesným postižením, dále se sluchovým postižením nebo se zrakovým postižením, se zdravotním postižením a seniorům, kteří nemají dostatek fyzických nebo psychických sil, aby mohli zůstat v domácím prostředí sami, a kteří potřebují z důvodu svého zdravotního stavu péči. Minimální věk klientů je však 65 let.

U všech uvedených okruhů osob je nutná jejich schopnost částečné obsluhy a pohyblivosti.

Pro koho není naše služba určena:

 • pro osoby mladší 65 let věku
 • pro osoby trpící závislostí na alkoholu nebo jiných návykových látkách
 • pokud zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • pokud žadatel trpí infekčním onemocněním
 • pokud by chování žadatele z důvodu duševní poruchy narušovalo kolektivní soužití
 • pokud je žadatel trvale upoután na lůžko

Základní činnosti a úkony

 • pomoc při zvládání péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Zásady poskytování sociální služby:

 • rovný přístup k uživatelům služby
 • respektování práva na soukromí
 • zajištění práv a chráněných zájmů uživatelů
 • respektování práva na přiměřené riziko
 • podpora soběstačnosti a samostatnosti
 • zachování důstojnosti a diskrétnosti uživatele
 • svobodné kontakty s prostředím
 • poskytování služeb v souladu s platnou legislativou
 • všichni pracovníci splňují podmínky vzdělání podle zákona 108/2006 Sb
 • poskytování péče 24 hodin

Žádost o poskytování pobytové sociální služby a další informace najdete níže v přílohách.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně volných míst nebo podrobnostech poskytovaných služeb nás neváhejte kontaktovat.

 Přílohy:

Jak postupovat

Ceník

Žádost

Lékař

Kontakty:

Adresa

Ondřeje Veselého 5a, Brno - Slatina 627 00

 

Telefon do zařízení

+420 538 752 022

 

 

Vedoucí zařízení

Martina Bednářová

T: +420 538 752 021

 

Sociální pracovnice

Bc. Sandra Neumanová, DiS.

M: +420 734 863 770

E-mail: socialni@cck-brno.cz

 

Jak to u nás vypadá?

 

Jak postupujeme?

1. Reakce na vaši poptávku

Po obdržení vaší poptávky co nejdříve zareagujeme a připravíme odpověď, která obsahuje navrhovaný způsob zajištění vaší poptávky a přesnou cenovou kalkulaci.

2. Domluva a časový plán

Budeme s vámi v kontaktu a společně se domluvíme na časových podmínkách a délce realizace služby, abychom vám mohli poskytnout přesně to, co potřebujete.

3. Realizace služby

Po dohodě se pustíme do práce a zajistíme realizaci služby s maximální péčí a profesionalitou, abychom splnili vaše očekávání.

4. Fakturace a platba

Po dokončení služby vám vystavíme fakturu, kterou můžete jednoduše zaplatit podle dohodnutých platebních podmínek.

Články

na téma: Odlehčovací služby pro seniory
Zatím zde nic není.

Kontaktní formulář

Neváhejte se nám ozvat s jakýmkoliv dotazem

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.