Kurzy první pomoci

Kurzy první pomoci

Kurzy první pomoci pro veřejnost

Rádi byste se přihlásili na některý z kurzů Oblastního spolku Českého červeného kříže Brno? Stačí si jen vybrat, který kurz je přesně pro vás na míru, zvolit si termín a poslat přihlášku!

Jak na to?

 • Stáhněte přihlášku ve formátu *.docx zde
 • Vyplňte všechny požadované údaje
 • Uložte přihlášku pod názvem „Přihláška PŘÍJMENÍ Název kurzu“
 • Pošlete přihlášku na e-mail cck@cck-brno.cz
 • Počkejte na potvrzení přijetí a instrukce k platbě
 • Těšte se na kurz na adrese Křenová 219/66 v Brně!

 

Na kurz je vhodné si vzít psací potřeby a zápisníček pro vlastní poznámky a pohodlné oblečení a obuv. Na všechny kurzy je třeba přijít minimálně 15 minut před zahájením.

Přihlášku je nutné uhradit nejpozději 10 dní před začátkem kurzu bankovním převodem. Pokud kurz hradí organizace je nutné zaškrtnout způsob platby fakturou a vyplnit všechny fakturační údaje.

 

Zdravotník zotavovacích akcí

Chystáte se jet s dětmi na tábor? Se školou na lyžařský kurz či jste se rozhodli dělat zdravotní dozor na akci? Nebo se jen zajímáte o první pomoc a chcete se naučit co nejvíce?

Čtyřicetihodinový kurz Zdravotník zotavovacích akcí je přesně pro vás!

Kurz je zaměřen na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci (tábor), která je pořádána v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví (§11), ve znění zákona 274/2003 Sb. a zákona 147/2004 Sb., podle něhož je provozovatel školy v přírodě či zotavovací akce povinen zajistit způsobilou fyzickou osobu (zdravotníka) s příslušnou kvalifikací.

Po absolvování kurzu obdrží účastník průkaz Zdravotníka zotavovacích akcí s platností 4 roky, který je možné prodloužit kurzem Doškolení ZZA.

 Kurz probíhá 5-6x ročně od čtvrtka do neděle vždy od 8:00 do cca 18:00 ve školící místnosti Oblastního spolku Českého červeného kříže Brno na Křenové 219/66. Školitelé jsou profesionální lektoři Červeného kříže, kteří praktikují výuku nejen teoretickou, ale především praktickou. K tomu jim napomáhají moderní figuríny dospělého, dítěte i miminka, cvičný automatický externí defibrilátor a spoustu dalšího. Kurz je zakončen zkouškou, kterou lektor hned vyhodnotí a vystaví doklad o absolvování kurzu.

 

Cena kurzu: 4500,-

V ceně je zahrnuta učebnice Zdravotníka zotavovacích akcí a oběd na každý den kurzu.

Termíny pro podzim 2024:

 • 24.-27.10. 08:00 – 18:00
 • 21.-24.11. 08:00 – 18:00

 

 V případě platby převodem nevystavujeme potvrzení o platbě. Tím je výpis z vaší banky.

 

Doškolení Zdravotníka zotavovacích akcí

Končí Vám platnost ZZA? Přihlaste se na šestihodinový doškolovací kurz a prodlužte jeho platnost o další 4 roky!

Poslechnete si poslední novinky v poskytování první pomoci, osvěžíte si paměť, sdělíte si navzájem své zkušenosti a zopakujete postupy, které jste se na základním kurzu naučili. Protože Opakování je matka moudrosti!

Pro prodloužení platnosti je třeba přinést průkaz s sebou!

Cena kurzu: 1500,-

Termíny pro podzim 2024:

 • 23. 09. 13:00 – 19:00
 • 14. 10. 13:00 - 19:00 

 

 

První pomoc od A do Z

Rádi byste se naučili nějaké základní znalosti z poskytování první pomoci? Být připraven na mimořádnou událost na rodinném výletě či při zábavě s kamarády? Nebo prostě jen zvažujete, jestli je první pomoc a zdravotnictví zrovna tím směrem, kterým byste se měli ubírat?

První pomoc od A do Z je přesně pro vás!

Šesti hodinový kurz s těmi nejzákladnějšími základy, které se v poskytování první pomoci můžete naučit. Kurz je určen pro širokou veřejnost, která by se ráda naučila, jak správně poskytnout první pomoc při různých situacích.

Kurz vyučuje kvalifikovaný lektor Českého červeného kříže, který vás provede jednotlivými tématy, odpoví na vaše dotazy a provede ukázky poskytování první pomoci na moderních figurínách simulujících dospělého pacienta, dítě i batole.

Školící místnost se nachází v budově úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže Brno na Křenové 219/66 a poskytuje prostor i vybavení pro výuku kurzu a praktické ukázky.

Náplň kurzu:

 • Zajištění bezpečnosti na místě události
 • Zástava krvácení
 • Vyšetření stavu vědomí
 • Kardiopulmonální resuscitace bez i s použitím AED
 • Nahlášení události ZZS
 • Popáleniny
 • Infarkt, CMP, mdloba
 • Vnitřní krvácení
 • Poranění páteře

 

Cena kurzu: 1000,-

V ceně je zahrnut oběd pro účastníka.

Termíny pro podzim 2024:

 • 05. 10. 09:00 – 15:00

 

 

Základy první pomoci

Chcete znát postupy poskytování první pomoci u nejběžnějších zranění a stavech? Chtěli byste se sami vzdělávat, osvěžit paměť či načerpat novinky v oblasti první pomoci?

Základy první pomoci jsou zde přímo pro Vás!

Rozšířený deseti hodinový kurz pod vedením profesionálních lektorů Červeného kříže vám představí nejnovější trendy a postupy, kterými můžete pomoci spoluobčanům či svým blízkým. Kvalifikovaní lektoři představí doporučené postupy z nejnovějších Guide lines a veškerou probranou teorii demonstrují na moderních figurínách, na kterých si účastník kurzu může danou problematiku také vyzkoušet.

Kurz probíhá ve školící místnosti Oblastního spolku Českého červeného kříže na ulici Křenová 219/66, která je vybavena moderním výukovým materiálem a technikou.

Náplň kurzu:

 • Zabezpečení místa nehody
 • Transport pacienta
 • Celkové vyšetření pacienta
 • Masivní krvácení
 • Šokové stavy
 • Bezvědomí
 • Kardiopulmonální resuscitace bez i s použitím AED
 • Neúrazové stavy
 • Nejčastější život ohrožující stavy

 

Cena kurzu: 1500,-

V ceně je pro účastníka zajištěn oběd.

Termíny pro podzim 2024:

 • 05. 11. 09:00-19:00

 

 

První pomoc u dětí

Máte děti? Pracujete s dětmi? Napadlo vás, co byste dělali, kdyby se některé zranilo? Nebo už jste si podobnou situací prošli? Nevěděli jste, jak máte postupovat? Přihlaste se na kurz První pomoc u dětí!

Fyziologie dítěte a dospělého je odlišná a při aplikování první pomoci je třeba postupovat jiným způsobem. Jakým? Přihlaste se na kurz první pomoc u dětí a zjistěte, v čem je háček.

Kurzem vás provede kvalifikovaný lektor Českého červeného kříže s mnohaletou zkušeností a praxí, který vysvětlí postupy první pomoci u různých nejčastějších i méně častých úrazech našich nejmenších spoluobčanů.

Kurz se koná ve školící místnosti Oblastního spolku Českého červeného kříže Brno na Křenové 219/66, která je vybavena moderní technologií pro co nejlepší přednes probírané látky a také moderními figurínami dětí od novorozeně po adolescenta pro co nejautentičtější nácvik úkonů.

Po absolvování kurzu zvládne certifikovaný účastník:

 • Zajistit bezpečnost na místě události
 • Zastavit krvácení u dětí
 • Vyšetřit stav vědomí dítěte
 • Provést Kardiopulmonální resuscitaci u dítěte bez i s použitím AED
 • Nahlásit událost ZZS
 • Poskytnout první pomoc při dušení
 • Zvládnout hořečnaté stavy u dětí
 • Předcházet a ošetřit dítě po pádu z výšky
 • Poradit si s úrazem elektrickým proudem
 • Vyřešit popáleniny a otravy u dětí

 

Cena kurzu: 1000,-

V ceně kurzu je pro účastníka zahrnut oběd.

Termíny pro podzim 2024:

 • 16. 11. 09:00-15:00 

 

 

První pomoc na pracovišti

Jste velká či malá firma a potřebujete vyškolit své pracovníky v první pomoci? Nebo jste uvědomělý zaměstnanec, který by rád věděl, jak kolegovi v případě potřeby pomoci? Pracujete v rizikovém zaměstnání?

První pomoc na pracovišti je kurz přesně pro vás!

Kurz pod vedením kvalifikovaných lektorů Českého červeného kříže se koná 2-3 krát ročně ve školící místnosti Oblastního spolku Českého červeného kříže Brno na ulici Křenová 219/66 s kapacitou 20 míst. Potřebujete vyškolit větší počet zaměstnanců? Koukněte na nabídku školení pro firmy a domluvte se na školení přímo ve Vaší firmě.

Certifikovaný absolvent zvládne:

 • Zabezpečit místo nehody
 • Provést život zachraňující úkony
 • Kardiopulmonální resuscitace bez i s použitím AED
 • Vyšetřit bezvědomí
 • Ošetřit krvácení
 • Pomoci při poranění pohybového aparátu
 • První pomoc při popáleninách, otravách a poleptání
 • Poradit si s úrazy elektrickým proudem a křečovými stavy

 

Cena kurzu: 900,-

Termíny pro podzim 2024:

 • 11. 09. 09:00 – 14:00

 

Ošetřovatelství pro laickou veřejnost a pomocný personál

Covidová doba byla velkým ponaučením nejen pro celou širokou veřejnost, ale hlavně pro všechna zdravotnická zařízení. Přeplněné nemocnice, nedostatek personálu, několikadenní služby místo zákonných 12-ti hodinových.

Člověk by rád pomohl a pracovníkům ve zdravotních a sociálních zařízeních pomohl, ale jak?

Odpovědí na tuto otázku je kurz ošetřovatelství pro laickou veřejnost a pomocný personál!

Osmi hodinový kurz, ve kterém se naučíte základní péči o pacienta na lůžku může pomoci při nouzových situacích, jako bylo covidové období, může také ale zpříjemnit a prodloužit život vašich příbuzných v domácím prostředí díky vaší nově nabyté znalosti zacházení s pacientem, nebo také definovat vaše nové zaměření.

V tomto kurzu vyškolil Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno v roce 2021 přes 500 dobrovolníků, kteří pak pomohli doplnit mezery v personálu ve více než padesáti zdravotních i sociálních zařízeních!

Je to zkrátka kurz, který má smysl.

Náplň kurzu:

 • Práva a povinnosti pacienta a ošetřovatele
 • Komunikace s pacientem a personálem
 • Péče o lůžko prázdné i s imobilním pacientem
 • Péče o pacienta
 • Hygienická péče na lůžku i mimo něj
 • Ošetřovatelské postupy
 • Péče o zemřelé

 

Výuka probíhá ve školící místnosti Oblastního spolku Českého Červeného kříže Brno na Křenové 219/66. Místnost je vybavena nemocničními lůžky, pomůckami a materiálem, se kterým se ošetřující osoba setká v daném zařízení. Absolvent bude znát všechny pomůcky a bude umět s nimi zacházet.

Kurz probíhá 7x ročně od 8:30 do 17 hodin, absolvent obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Termíny pro podzim 2024:

 • 07. 09. 09:00-17:00
 • 28.09. 09:00-17:00
 • 19.10. 09:00-17:00
 • 09.11. 09:00-17:00
 • 30.11. 09:00-17:00

Bezplatný kurz s nutností zaslání zálohy 500,-Kč která je vratná po absolvování kurzu.

První pomoc v Angličtině

Jste anglicky mluvící skupina a máte zájem o to se naučit první pomoc? Objednejte si individuální kurz první pomoci v Angličtině!

Obsah a rozsah kurzu domluvíme tak, aby vám seděl přesně na míru. Kurz může probíhat ve školící místnosti Červeného kříže Brno či ve vašich vlastních prostorech.

Absolvent obdrží certifikát v angličtině, či dvojjazyčnou verzi!

Napište na cck@cck-brno.cz a domluvte si kurz první pomoci v angličtině přesně pro vás!

Cena za 3 hod. školení: 4500 Kč / 10 osob. Za každou další osobu nad 10 účastníků přičítáme 450Kč

 

 

 

 

Jak postupujeme?

1. Reakce na vaši poptávku

Po obdržení vaší poptávky co nejdříve zareagujeme a připravíme odpověď, která obsahuje navrhovaný způsob zajištění vaší poptávky a přesnou cenovou kalkulaci.

2. Domluva a časový plán

Budeme s vámi v kontaktu a společně se domluvíme na časových podmínkách a délce realizace služby, abychom vám mohli poskytnout přesně to, co potřebujete.

3. Realizace služby

Po dohodě se pustíme do práce a zajistíme realizaci služby s maximální péčí a profesionalitou, abychom splnili vaše očekávání.

4. Fakturace a platba

Po dokončení služby vám vystavíme fakturu, kterou můžete jednoduše zaplatit podle dohodnutých platebních podmínek.

Články

na téma: Kurzy první pomoci
Zatím zde nic není.

Kontaktní formulář

Neváhejte se nám ozvat s jakýmkoliv dotazem

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.