AKTUÁLNÍ INFORMACE K ŽIVELNÉ POHROMĚ NA HODONÍNSKU, BŘECLAVSKU

 

5.7.2021

 • zajištení stravováni pro IZS a dobrovolníky
 • provoz ošetřoven pro občany, dobrovolníky a IZS

 

4.7.2021

 • zajištení stravováni pro IZS a dobrovolníky
 • provoz ošetřoven pro občany, dobrovolníky a IZS

 

3.7.2021

 • zajištení stravováni pro IZS a dobrovolníky
 • provoz ošetřoven pro občany, dobrovolníky a IZS

 

2.7.2021

 • zajištení stravováni pro IZS a dobrovolníky
 • provoz ošetřoven pro občany, dobrovolníky a IZS

 

1.7.2021

 • dnes probíhá další expedice pomoci na určené adresy občanů
 • zajištení stravováni pro IZS a dobrovolníky
 • provoz ošetřoven pro občany, dobrovolníky a IZS

 

 

30.6.2021

 

 • dnes probíhá další expedice pomoci na určené adresy občanů
 • zajištení stravováni pro IZS a dobrovolníky
 • provoz ošetřoven pro občany, dobrovolníky a IZS

 

29.6.2021

 

 • dnes probíhá další expedice pomoci na určené adresy občanů
 • zajištení stravováni pro IZS a dobrovolníky
 • provoz ošetřoven pro občany, dobrovolníky a IZS

 

28.6.2021

 

 • dnes jsou rozváženy kopletní hygienické, potravinová a materiální nabílky na adresy občanů
 • zajištení stravováni pro IZS a dobrovolníky
 • zřízení ošetřoven pro občany, dobrovolníky a IZS

 

 

 

27.6.2021

 Od ranních hodin probíhá

 • kopletace požadavků občanů ze zasažených lokalit
 • naskladňování materialu 
 • zajištení stravováni pro IZS a dobrovolníky

 

 

 

26.6.2021

 

 • zajištení stravováni pro IZS a dobrovolníky

 

OD RANNÍCH HODIN PROBÍHA MONITOROVANÍ POŽADAVKŮ OBČANŮ „DŮM OD DOMU“ A NÁSLEDNÉ CHYSTANÍ „BALÍČKU“ S ROZVOZEM TĚMTO LIDEM

 

 • MOŽNOST NAVÁŽENÍ:

            DESINFEKČNÍCH, ÚKLIDOVÝCH A HYGIENICKÝCH PROSTŘEDKŮ

             PYTLE NA SUŤ

            POWERBANK A POWERSTATION           

            DOBÍJECÍCH SVĚTEL

            LOPATY, SMETÁKY

            TRVANLIVÉ POTRAVINY, PŘESNÍDÁVKY   

 

DO SKLADU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE BRNO NA ULICI KŘENOVÁ 66.

            SOBOTA 14-21 HOD

            NEDĚLE 14-21 HOD

 

 

25.6.2021

 • zajištení stravováni pro IZS a dobrovolníky

 

 • BYLA ZPROVOZNĚNA LINKA PRO MATERIÁLNÍ POMOC: 800 129 921

 • ODKAZ PRO NABÍDKU POMOCIhttps://www.infomikulcice.cz/pomoc/index.php#seznam 

 • BYL ZŘÍZEN TRANSPARENTÍ ÚČET PRO FINANČNÍ POMOC: 333999/2700 pod VS: 2101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český červený kříž - oblastní spolek Brno

Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

V současné době má ČČK celkem 64 tisíc členů a dobrovolníků sdružených v 1.487 Místních skupinách.

Logo Českého červeného kříže

Český červený kříž je jedinou státem uznanou národní společností Červeného kříže na území České republiky ve smyslu mezinárodního práva.

Jeho postavení je upraveno Zákonem č.126/1992 Sb. o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, podle nějž plní zejména tyto úkoly:

 • působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby;
 • působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí;
 • poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby;
 • šíří znalost Ženevských úmluv.

Společně pro humanitu

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Ve své činnosti Český červený kříž navazuje na své předchůdce - na "Vlastenecký pomocný spolek pro Království české", který byl založen 5.září 1868 a na Československý červený kříž, který byl založen 6.února 1919.

Český červený kříž, jako samostatná organizace, byl po rozdělení ČSČK registrován Ministerstvem vnitra ČR dne 10. 6. 1993 pod čj. VS/1-20998/93-R

 
cck brno on facebook